Arta rezonanţei

Autor: AstroCafe.ro - marti, 14 martie 2017, 16257 vizualizari
resonance

Rezonanţa este definită în dicţionarul Oxford ca: „a răspunde la vibraţiile unei frecvenţe anume, în special prin vibraţii puternice pro­prii", în metafizică, este asociată cu Legea universală a Rezonanţei. Această lege afirmă, în principiu, că ceea ce se aseamănă, se atrage.

Corpurile noastre sunt sisteme de energie, iar noi toţi oscilăm la propria noastră frecvenţă de vibraţie unică, ce reflectă suma a tot ce am experimentat de-a lungul eonilor timpului.

Noi avem ceea ce se numeşte un sistem de patru corpuri „infe­rioare" - care sunt denumite „inferioare", datorită frecvenţei lor de vi­braţie sau rezonanţă - şi, de asemenea, avem corpuri superioare, sau câmpuri de energie, care rezonează la o frecvenţă mai înaltă, mai fină. Rezonanţa lor poate fi comparată cu notele muzicale cântate pe un pian sau instrument cu coarde. Instrumentul poate fi acordat sau dezacordat.

Toxicitatea din gândurile negative, emoţiile negative nerezol­vate, poluanţi, gunoaie, hrana necorespunzătoare etc, afectează câm­purile de energie ale corpului. Acestea, la rândul lor, influenţează frec­venţa noastră de vibraţie şi determină dacă suntem „acordaţi" sau „de­zacordaţi". Experienţele din viaţa trecută şi experienţele din viaţa curentă sunt toate păstrate în memoria celulară şi se reflectă de aseme­nea în frecvenţa noastră de vibraţie. în cartea sa Vindecarea Cuantică, doctorul Deepak Chopra afirmă că o celulă este o memorie care a con­struit materie în jurul său, formând un anumit tipar, iar corpul este lo­cul pe care memoria îl numeşte acasă.

Mulţi indivizi sunt acum motivaţi de o dorinţă lăuntrică puter­nică de a trăi cu adevărat în viaţă bucuria, echilibrul, armonia şi iubirea necondiţionată. Aceste experienţe sunt, în mod automat, ale noastre, atunci când ne re-aliniem corpurile noastre fizic, emoţional, mental şi spiritual la frecvenţe înalte, mai rafinate. Re-alinierea frecvenţei noas­tre este ca şi cum am acorda o coardă a unui instrument la înălţimea sa perfectă.

Cu cât sunt mai fine frecvenţele pe care le emitem, cu atât sunt mai frumoase experienţele de viaţă pe care le atragem prin intermedi­ul Legii universale a Rezonanţei.

De exemplu, corpul fizic poate rezona perfect cu nota muzi­cală „do", câmpul de energie al corpului emoţional cu nota „re", câm­pul de energie al corpului mental cu nota „mi", iar corpul spiritual cu nota „fa". Atunci când aceste câmpuri de energie sunt perfect acordate cu „notele" lor, ele funcţionează împreună în mod armonios, iar viaţa devine magică. Atunci când sunt dezacordate, muzica este discordan­tă, neacordată, iar viaţa noastră nu curge armonios, sau nu o simţim ca fiind armonioasă.

Standardele şi aşteptările diferă de la individ la individ. La fel cum acordarea precisă a unui instrument este vitală pentru un muzi­cian de profesie, un profan cu o ureche neantrenată nu poate recu­noaşte nuanţele fine şi este, în mod corespunzător, mai puţin preten­ţios. Există apoi, puncte personale de referinţă şi noi toţi ne fixăm stan­dardele proprii de acceptabilitate. Cu toate acestea, oricine care simte câtuşi de puţin că viaţa sa poate fi mai bună, va avea de câştigat prin realinierea şi acordarea câmpurilor sale de energie la o rezonanţă mai fină şi prin găsirea înălţimii de ton perfecte pentru acestea.

In dorinţa lor de a îmbunătăţi calitatea şi/sau lungimea vieţii, în ziua de azi multe persoane îşi urmează propria călăuzire lăuntrică pentru a se purifica - nu numai la nivel fizic, ci şi la nivel emoţional şi mental. Ele mănâncă mai puţin, de preferinţă mâncare uşoară.

Din punct de vedere emoţional, ei procesează şi renunţă la ba­gajul emoţional - emoţii de frică, ură, vinovăţie, grijă, nelinişte, supă­rare, mânie etc, - care, atunci când sunt nerezolvate, sunt înmagazi­nate în diferite organe ale corpului fizic. Această stocare a emoţiilor negative creează blocaje în câmpurile noastre de energie şi, în cele din urmă, duce la boală. La nivel mental, ei recunosc limitările impuse în viaţă de gândirea negativă şi felul în care energia urmează gândirea pentru a ne crea realitatea.

Gândurile, cuvintele şi acţiunile sunt forme de energie şi orice trimitem în exterior ni se întoarce, în conformitate cu legea karmică şi cu Legea Rezonanţei. Aceasta este natura energiei: orice ne oferă viaţa este acolo - din cauză că noi am atras-o către noi, prin frecvenţa noas­tră de vibraţie.

Jasmuheen

Sursa: În rezonanţă - Editura For You

Imagine: saimg-a.akamaihd.netAstro Shop

Cele mai noi articole