Există un Dumnezeu?

Autor: AstroCafe.ro - vineri, 16 iunie 2017, 9005 vizualizari
nor

Există un Dumnezeu? Ni se pune această întrebare cu tot mai multă stăruinţă.

În cursul ultimilor ani, ştiinţa a acordat multă atenţie şi a reflectat îndelung asupra acestui subiect, îndeplinind o magnifică muncă de cercetare în acest domeniu. Cercetările au fost sugerate de un grup de medici, oameni de ştiinţă, şi sau înregistrat mari progrese. Bineînţeles, se admite cu certitudine existenţa unui înalt Principiu, înapoia tuturor experienţelor. Şi asta din vremuri a căror continuitate se pierde în negura veacurilor.

Începem să înţelegem că a existat din totdeauna şi că există şi azi şi că nimic nu poate disocia acest Principiu al ordinii şi legii absolute. Cea mai arzătoare dintre întrebările pe care şi le-a pus omul dintotdeauna este următoarea: "Există un Dumnezeu?" Din punct de vedere ortodox, este acceptată credinţa că există un Dumnezeu, o Divinitate care se numeşte Tatăl omului. În acest sens, vorbim pentru o parte mare a umanităţii. În acelaşi timp, nu e mulţumită de fel de această credinţă bazată doar pe credinţă. Ea vrea să afle dacă "există vreo dovadă de netăgăduit a existenţei lui Dumnezeu".

Ştiinţa şi-a asumat rolul de a întreprinde cercetări în cauză, şi a găsi un răspuns cît mai satisfăcător pentru gîndirea ratională. Cercetările ştiinţifice de dată recentă au permis descoperirea unei Forţe Universale, care se mai numeşte şi Energia Universală. Ea umple întregul Univers, ca şi spaţiul infinit. Astăzi, descoperim că această energie, a acestui Principiu este cu mult mai mare decît cea a bombei atomice. Ea străbate întregul spaţiu, în orice condiţii şi toate lucrurile. Ea nu este monopolul unei singure persoane sau grup de
persoane. Este totul în tot şi aparţine întregului univers, tuturor oamenilor.

Acţionează asupra tuturor oamenilor, fie că ne dăm seama sau nu. Faptul că nu ştim exact ce este, nu schimbă nimic. Ea nu e ascunsă în cărţi sau în lucruri întunecate. Este omniprezentă, pătrunzînd toate lucrurile. Este principiul şi substanţa care ne îngăduie să trăim, să ne mişcăm, să avem propria noastră viaţă. În lipsa acestui Principiu, a acestei Divinităţi din fiecare fiinţă, n-am putea prinde pe o fotografie întregul grup - a demonstrat-o experienţa.

Acest Principiu Divin sălăşluieşte in interior şi impregnează totul, orice metodă de viaţă şi experienţă. Numai această influenţă Divină, această Energie Divină este veşnică, fără moarte, fără început şi pătrunde tot. Am făcut dovada pe fotografie, căci în absenţa acestei Energii Divine, nu se poate face nici o fotografie. Imaginile înregistrate pe film sunt simple vibraţii ale persoanei sau obiectului fotografiat, emanînd din acestea.

Asta probează existenţa Divinităţii interioare a oricărei forme. Dacă vom căuta această Divinitate la exterior, nu vom reuşi s-o găsim, deoarece vom căuta în afară ceea ce se află, de fapt, în noi şi la îndemîna noastră. Dacă acceptăm ideea orientării către interior, vom găsi Divinitatea în toate fazele ei. Atunci se pune întrebarea: de ce ne mai pierdem vremea, căutîndu-L pe Dumnezeu în afară?

El este împreună şi cu Maeştrii şi cu fraţii din vechime. Sunt prezenţi aici sub toate formele. Ne sunt la fel de apropiaţi ca şi inima noastră. Nu-i nevoie să mergem în India sau în altă ţară spre a-i întîlni pe Maeştri. Îi puteţi vedea acolo unde vă aflaţi. "Cînd învăţăcelul este gata, apare şi Maestrul."

BAIRD T. SPALING

Sursa: Ultimele cuvinte - Editura Robert Laffont - Paris

Imagine: http://discovering-wellness.com

 Astro Shop

Cele mai noi articole